سبزی آش شامل چه سبزهایی میشود؟

۲- سبزی دلمه شامل چه سبزهایی میشود؟ ۳-و همین طور سبزی کوکو؟؟پاسخ : دوست عزیز سبزی آش شامل: جعفری- تره- گشنیز- اسفناج (اگر فصل اسفناج نبود کمی برگ چغندر) سبزی دلمه شامل: جعفری،شوید،نعناع،ترخون،پیازچه سبزی کوکو شامل: جعفری- تره- شوید- گشنیز می باشد.

۲- سبزی دلمه شامل چه سبزهایی میشود؟ ۳-و همین طور سبزی کوکو؟؟پاسخ : دوست عزیز سبزی آش شامل: جعفری- تره-
گشنیز- اسفناج (اگر فصل اسفناج نبود کمی برگ چغندر) سبزی دلمه شامل: جعفری،شوید،نعناع،ترخون،پیازچه سبزی کوکو شامل: جعفری- تره- شوید- گشنیز
می باشد.

سبزی آش جو چیست

سبزی آش

سبزی آش شامل چه سبزهایی میشود؟

۲- سبزی دلمه شامل چه سبزهایی میشود؟ 

۳-و همین طور سبزی کوکو؟؟ 

سبزی آش شامل: جعفری- تره- گشنیز- اسفناج (اگر فصل اسفناج نبود کمی برگ چغندر) 

سبزی دلمه شامل: جعفری،شوید،نعناع،ترخون،پیازچه

سبزی کوکو شامل: جعفری- تره- شوید- گشنیز 

می باشد. 

سبزی آش شامل چه سبزهایی میشود - سبزی دلمه - سبزی کوکو
4 (74%) 78 رای