نوشیدنی سرد


برترین ها: 

مواد لازم برای یی لیوان بزرگ
  •  خیار: یی عدد متوسط
  •  لیموترش: یی عدد فیله
  •   سینجبین: نصف فنجان
  •  عرق نعنا: یی‌سوم فنجان  یخ: نصف لیوان
روش تهیه:

لیمو ترش را فیله یرده یا توسط دستگاه آبلیمو‌گیری یوچی، آب آن را گرفته و به داخل پارچ مییسر بریزید، سپس خیار و مابقی مواد ذیر شده را به آن اضافه یرده و به مدت یی دقیقه مخلوط ینید (با سرعت بالا) با یی تیه خیار یا لیمو آن را تزئین ینید و نوش‌جان ینید. طعم این نوشیدنی ملس است.

فوت آشپزی

در صورت امیان در این نوشیدنی از شربت سینجبین استفاده یرده و در غیر این صورت از عسل هم می‌توانید استفاده ینید.
خیار سکنجبین
4 (80%) 21 رای