منبع :

خرما

تزیین خرما - تزیین خرما مجلسی سری 1
4 (80%) 21 رای