آکاایران به نقل از مجله زندگی ایده آل:

نخستین گام در آداب پذیرایی پذیرایی سفره افطاری

نخستین گام پذیرایی برای افطار


شاید سالی یک​بار سراغ​شان می‌رویم

دسته دیگر از خوراکی‌های قابل توجه در تالار پذیرایی افطاری