آکاایران: این نوع بخار پز کردن پرتثال برای بند آوردن رفه بسیار مفید است شما هم می توانید امتحان کنید

اول یک قطعه باریک از پرتقال را برش بزنید

 بعد اندازه یک قاشق چای خوری به پرتقال نمک اضافه کنید

غذای بخار پز - پرتقال بخارپز شده برای درمان سرفه -آکاغذای بخار پز - پرتقال بخارپز شده برای درمان سرفه -آکا
غذای بخار پز - پرتقال بخارپز شده برای درمان سرفه -آکاغذای بخار پز - پرتقال بخارپز شده برای درمان سرفه -آکا

مانند شکل زیر پرتقال را در یک کاسه بگزارید  و آن را ده الی بیست دقیقه بخارپز کنید

غذای بخار پز - پرتقال بخارپز شده برای درمان سرفه -آکاغذای بخار پز - پرتقال بخارپز شده برای درمان سرفه -آکا

همه آب شیرین پرتقال را مصرف کنید

غذای بخار پز - پرتقال بخارپز شده برای درمان سرفه -آکاغذای بخار پز - پرتقال بخارپز شده برای درمان سرفه -آکا

حتما  آب باقیمانده در کاسه را هم کصرف کنید. مزه اش ترش و شور است  اما برای درمان مفید است.

.

منبع :

غذای بخار پز - پرتقال بخارپز شده برای درمان سرفه -آکاغذای بخار پز - پرتقال بخارپز شده برای درمان سرفه -آکا

گردآوری توسط بخش آشپزی با مایکروفر سایت آکا
غذای بخار پز - پرتقال بخارپز شده برای درمان سرفه
4 (62%) 69 رای