جشن عقد و عروسی و هزاران آداب و رسوم ، سفره عقد یکی از مهم ترین باید هایی است که باید به بهترین نحو چیده شود ، با توجه به حساسیت عروس ها و خانواده عروس و یا حتی خانواده داماد ، چیدن سفره عقد به یکی مهم ترین موارد مراسم عقدکنان تبدیل شده است ، بنا بر این حساسیت گروه آشپزی آکاایران تصمیم بر این گرفته تا چندین نمونه از تزئین سقره عقد برای شما همراهان سایت آکاایران به نمایش بگذارد ، امیدواریم که از دیدین این تزئینات لذت ببرید:

سفره عقد

تزیین سفره عقد سادهتزئین سفره عقد

سفره عقد

تزیین سفره عقد در خانه

چیدمان سفره عقدتزیین سفره عقد

چیدمان سفره عقد

تزیینات سفره عقد جدید

سفره عقد

تزیین سفره عقد با میوه 

تزیین سفره عقدتزیین سفره عقد با گل

تزئین سفره عقد

تزیین سفره عقد سنتی

سفره عقد

تزیین سفره عقد در منزل

سفره عقد

تزیین سفره عقد با شمع

تزیین سفره عقد ساده

سفره عقد

تزئین سفره عقد

چیدمان سفره عقد

 تزیین سفره عقد در خانه