آکاایران: 52 امتیاز
:

آکاایران: تزیین خیار به شکل گل سری ۲

 تزیین خیار به شکل گل
مرحله ۱٫
 تزیین خیار
مرحله ۲٫
 تزیین
مرحله ۳٫
 تزئین خیار
مرحله ۴٫

 گرد آوری مطالب : آکا ایران

.

منبع :